هزینه دوره ها

طراحی وب سایت، سمت کاربر

هر ترم، 8 جلسه 1 ساعتی
در دوره های آموزش برنامه نویسی سمت کاربر، بعد از آشنایی با زبان برنامه نویسی HTML، زبان CSS آموزش داده می شود و در این دوره علاوه بر CSS، با Bootstrapp آشنایی ایجاد می شود و در نهایت بعد از آشنایی مختصر با JavaScriptT، پلاگین JQuery آموزش داده می شود. البته کلاس ها به صورت خصوصی برگزار می شود و نهایتا کلاس 2 نفره برگزار می شود.
700،000 تومان

طراحی وب سایت، سمت سرور

هر ترم، 8 جلسه 1 ساعتی
در دوره های آموزشی برنامه نویسی سمت سرور، آشنایی کامل با زبان برنامه نویسی PHP ایجاد می شود و بعد از طی کامل دوره PHP، به مبحث پایگاه داده پرداخته می شود. زبان برنامه نویسی برای پایگاه داده MySQL است. کلاس ها به صورت خصوصی و نهایتا 2 نفره برگزار می شود.
800،000 تومان

آموزش فتوشاپ

هر ترم، 8 جلسه 1 ساعتی
در این دوره، ابتدا به آشنایی کامل با ابزارهای فتوشاپ، پرداخته می شود و بعد از گذراندن این مرحله به طراحی کاتالوگ و پوستر و کارت ویزیت پرداخته می شود. کلاس ها به صورت خصوصی برگزار می شود.
600،000 تومان

فتورئالیسم-کلاس عمومی

هر ترم، 8 جلسه 1.5 ساعتی
از اصول اولیه طراحی، شروع به آموزش می شود و تا طراحی چهره سطح پیشرفته ادامه پیدا می کند. کلاس ها نهایتا 5 نفره می باشد.
180،000 تومان

فتورئالیسم-خصوصی

هر ترم، 8 جلسه 1 ساعتی
از اصول اولیه طراحی، شروع به آموزش می شود و تا طراحی چهره سطح پیشرفته ادامه پیدا می کند.
600،000 تومانزمان بندی دوره ها

روزهای هفته / ساعت 9:30-10:30 11:00:12:00 12:30-13:30 18:00 - 16:30 19:00 - 18:00 20:00 - 19:00 21:00 - 20:00
شنبه - * - - - - - -
یک شنبه - - - - - - -
دو شنبه - - - - - - -
سه شنبه - - - فتورئالیسم ** (3) برنامه نویسی فرترن (1) طراحی وب سایت (1) -
چهار شنبه - - - فتورئالیسم (1) - - گل و مرغ ایرانی و مینیاتور (1)
پنج شنبه - - - فتورئالیسم (1) برنامه نویسی فرترن (1) طراحی وب سایت (1) گل و مرغ ایرانی و مینیاتور (1) -
جمعه - - - فتورئالیسم (2) - - -

(*) : زمان هایی که با علامت - مشخص شده است، جلسات گروه است.

(**) : عددی که در داخل پرانتز آمده است، ظرفیت باقی مانده است.

(***) : ظرفیت کلاس های طراحی، حداکثر 4 نفر می باشد و ظرفیت کلاس های برنامه نویسی و فتوشاپ، حداکثر 2 نفر.

Do more of what makes you happy

John Doe