تعرفه طراحی لوگو

لوگو مونوگرام

طراحی 3 اتود
در این نوع از لوگو، کلماتی از نام شرکت و یا برند لحاظ می شود.از این نوع لوگو می توان به لوگوی شرکت هایی از قبیل IBM,HP,CNNو ...اشاره کرد. در این نوع لوگو، سعی بر تثبیت نام شرکت در ذهن مخاطب است.
500،000 تومان

لوگو تایپ

طراحی 3 اتود
در این دست از لوگو ها نام کامل شرکت با بازی فونت ها، تایپوگرافی، نمایش داده می شود. برند هایی از قبیل گوگل،آمازون و ... از این نوع از لوگو بهره جسته اند. در این نوع از لوگو، سعی بر تثبیت نام کامل شزمت و یا برند در ذهن مخاطبان خود است.
500،000 تومان

لوگو تصویری

طراحی 3 اتود
این نوع از لوگو، محبوب ترین نوع از لوگو و همان مفهومی است که از شنیدن لوگو در ذهن، تداعی می شود. در این نوع از لوگو، با استفاده از یک آیکن یا طرح گرافیکی ای، مفهوم به ذهن مخاطب منتقل می شود. لوگوهایی از قبیل لوگوی شرکت های اپل،توییتر و ... از این دست اند.
700،000 تومان

لوگو ابسترکت

طراحی 3 اتود
در این نوع لوگو، با استفاده از تصویرهای گرافیکی و انتزاعی، مفهوم در ذهن مخاطب نهادینه می شود. لوگوهایی از قبیل آدیداس، پپسی و ... از این دست اند.
500،000 تومان

لوگو کاراکتری

طراحی 3 اتود
از کاراکتر و یا شخصیت مورد نظر تصویری گرافیکی، در لوگو لحاظ آورده می شود. در جایی که نام یک شخص و یا یک شخصیت باید در ذهن مخاطب تداعی شود، کاربرد دارد. مانند KFC .
700،000 تومان

لوگو ترکیبی

طراحی 3 اتود
ترکیبی هنرمندانه از تصاویر و کلمات و حروف و شکل های گرافیکی. البته بعضی از المان ها ممکن است که لحاظ نشوند.
600،000 تومان

لوگو شعاری

طراحی 3 اتود
اگر بخواهید شعار محصول خود را در لوگو به کار ببرید، این نوع از لوگو توصیه می شود.
600،000 تومان

نمونه کارها

نمونه کار

Do more of what makes you happy

John Doe