تعرفه نقاشی دیواری

طراحی رنگ روغنی

هزینه به ازای هر متر مربع
البته بسته به طرح مورد نظر، اگر جزییات زیادی داشته باشد، هزینه بیشتر می شود.
250،000 تومان

طراحی رنگ پلاستیکی

هزینه به ازای هر متر مربع
البته بسته به طرح مورد نظر، اگر جزییات زیادی داشته باشد، هزینه بیشتر می شود.
200،000 تومان

نمونه کارها

نمونه کار

Do more of what makes you happy

John Doe