تعرفه طراحی چهره

طراحی فتورئالیسم

طراحی سایز A4
تکنیک به کار رفته در این سبک از طراحی، اتود و مداد است. فراخور وسایلی که در این سبک مصرف می شود، جزییات وارد شده به طرح، در نهایت دقت است و همین طور گستره رنگی ای که پوشش داده می شود وسعت زیاد و قابل تاملی دارد و در نهایت طرح نهایی زنده تر و سه بعدی تر است. توضیح اینکه با تغییر سایز، به همان نسبت، هزینه تغییر می کند. مثلا برای سایزA5 که نصف A4 است، هزینه نصف می شود.
400،000 تومان

طراحی سیاه قلم

طراحی سایز A3
در تکنیک سیاه قلم، از زغال و قلم مو استفاده می شود که با توجه به وسایل به کار رفته، رنگ ها غلظت ار است و همین طور از لحاظ زمانی و اقتصادی مقرون به صرفه تر است.
300،000 تومان

نمونه کارها

نمونه کار

Do more of what makes you happy

John Doe