گالری طراحی

فتورئالیسم
فتورئالیسم طراحی را می توان به دو دسته کلی انتزاعی و واقع گرایی بخش بندی کرد. در سبک های انتزاعی، هنرمند برداشت خود از طبیعت را به عرصه ظهور می رساند و در سبک های واقع گرایی، هنرمند ...
یکی از سبک های هنری رایج رئال است که در آن سعی بر انتقال بی عیب و نقص سوژه موردنظر می شود و طرح نهایی دارای بیشترین تطابق با واقعیت است. همان طور که انتظار می رود در این سبک،برای واقعی تر شدن طراحی موردنظر، همان طور که انتظار می رود، قدرت دست هرمند حرف، اول را می زند.
تکنیکی که توسط گروه برنامه نویسی- گرافیکی ققنوس وب (WPSD.ir) استفاده می شود، تکنیک اتود و مداد است. دلیل استفاده از تکنیک اتود و مداد ، انتقال هرچه بیشتر جزییات است.
شما می توانید برای مناسبت های مختلف، عکس عزیزان خود را طراحی و در قالب های مختلف، هدیه بدهید. هدیه می تواند هم یک تابلو طراحی شده از دوست شما باشد و یا طرح طراحی شده دوست شما با شد که بر روی لیوان یا لباس و ... چاپ شده باشد. یا اینکه نه تنها عکس پرتره دوست تاه، بلکه هر عکس دیگری هم می تواند باشد.
علاوه بر این، ما می توانیم طرح مورد نظز شما را در منزل و یا محل مورد نظر شما پیاده سازی کنیم. گروه برنامه نویسی- گرافیکی ققنوس وب (WPSD.ir) . پا را چند قدم فراتر گذاشته و حتی با سبک های دیگر، شما در رسیدن به خواسته مد نظر شما، یاری می کند : هنر انتزاعی هندسی
Geometric abstraction Geometric abstraction is a form of abstract art based on the use of geometric forms sometimes, though not always, placed in non-illusionistic space and combined into non-objective (non-representational) compositions. ...
و ماندالا
Mandalaا A mandala is a spiritual and ritual symbol in Asian cultures. It can be understood in two different ways: externally as a visual representation of the universe or internally as a guide for several practices that take place in many Asian traditions, including meditation


برای ثبت سفارش و همچنین شرکت در کلاس های آموزشی و کسب اطلاعات بیشتر، تماس بگیرید.Do more of what makes you happy

John Doe