معرفی هنرمندان رئالیسم معاصر

طراحی را می توان به دو دسته کلی انتزاعی
Abstract art Abstract art uses visual language of shape, form, color and line to create a composition which may exist with a degree of independence from visual references in the world. ...
و واقع گرایی
Realism Realism, sometimes called naturalism, in the arts is generally the attempt to represent subject matter truthfully, without artificiality and avoiding artistic conventions, or implausible, exotic, and supernatural elements.. ...
بخش بندی کرد. در سبک های انتزاعی، هنرمند برداشت خود از طبیعت را به عرصه ظهور می رساند و در سبک های واقع گرایی، هنرمند آنچه را می بیند، بدون هیچ گونه دخل و تصرفی، به منصه ظهور می رساند. از سبک های انتزاعی می توان به مینیاتور
تابلو ضامن آهو/استاد فرشچیان/1389
، اکسپرسیونیسم(هیجان نمایی)
تابلو جیغ/ادوارد مونک/1893
و کوبیسم (حجم‌گرایی)
تابلو پرتره دانیل-هنری کانویلر تاب/پابلو پیکاسو/1920
و ... نام برد. در مقابل سبک های انتزاعی، سبک های واقع گرایی هستند که آنها را می توان به سه دسته رئالیسم
رئالیسم اقع‌گرایی یا رئالیسم در هنرهای تصویری و ادبیات، نمایش چیزها به شکلی است که در زندگی روزانه هستند، بدون هرگونه آرایش یا تعبیر افزون. این واژه همچنین برای شرح کارهای هنری که برای آشکار کردن راستی، چیزهایی چون زشتی و پستی را تأیید کرده‌اند نیز به کار می‌رود.....
، فتورئالیسم
فتورئالیسم واقع‌گرایی عکس‌وار یا فوتورئالیسم (به انگلیسی: Photorealism) یا سوپررئالیسم (به انگلیسی: Superrealism) یکی از جنبش‌های هنری نیمهٔ دوم قرن بیستم است. این جنبش از اواخر دهه ۱۹۶۰ در نقاشی و مجسمه‌سازی به ویژه در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا رایج شد. هنرمندان این جنبش نیز، همچون هنرمندان پاپ، و برخلاف زبان بصری ناآشنای اکسپرسیونیسم انتزاعیدر جستجوی فرمی از ارتباط هنری با عموم جامعه و مردم بودند. آن‌ها زبان بصری هنر پاپ را با وفاداری وسواس گونه به واقعیت بصری توسعه دادند....
و هایپررئالیسم
هایپررئالیسم فزون‌واقع‌نمایی یا واقع‌گرایی افراطی یا هایپررئالیسم (به انگلیسی: Hyperrealism) رویکردی به واقع‌نمایی با الهام از هنر عکاسی است که در آن به‌صورت بسیار دقیق و عکس‌گونه چهره و پیکر انسان و اشیای صنعتی در ابعاد بزرگ تصویر می‌شود....
تقسیم بندی کرد. در هر سه سبک گفته شده، سعی بر انتقال تمام و بی عیب و نقص موضوع طراحی است.
اگر بخواهیم سبک های رئالیسم و فتورئالیسم و هایپررئالیسم را از هم تفکیک کنیم، به زبانی ساده(جدای از بحث های تاریخی و فلسفی) به ترتیب نام برده شده، دقت طراحی بالاتر می رود. در ادامه نمونه ای از آثار هنری طراحان این عرصه آورده شده است.
Vanessa Foley

Tigran Tsitoghdzyan

Aleksandar Ilic

Aleksandar Ilic

Aleksandar Ilic

Aleksandar Ilic

Franziska Treptow

Franziska Treptow (2)

Franziska Treptow

Heather Rooney

Heather Rooney

Heather Rooney

Heather Rooney

Heather Rooney

Heather Rooney

Heather Rooney

Young-sung Kim

Young-sung Kim
Young-sung Kim
Young-sung Kim
Young-sung Kim
Young-sung Kim
Young-sung Kim
Young-sung Kim

امیدوارم که این مقاله برایتان مفید بوده باشد.

موفق و موید باشید 😉 .
مصطفی بیگ زاده /آبان 98Do more of what makes you happy

John Doe